NxM VAN

NxM VAN

Kommunicerar säkert med hela världen

Driftövervakar all kommunikation

NxM VAN är en fantastisk tjänst som förenklar företagets kommunikationsförlopp genom att undanröja den komplicerade kommunikationsprocessen från företaget över till NxM VAN.

NxM Business Solutions VAN-service fungerar som ett postkontor som skickar alla konverterade dokument till affärspartnerna. Omvänt så tas det emot och returneras inkommande dokument, som därefter registreras i företagets ERP-system.

NxM VAN är en tjänst som täcker in mycket via egna anslutningar, samt via våra omfattande globala samarbetsnätverk. Alla dokument, skickade och mottagna, kan spåras via webbportalen som dina medarbetare kan få åtkomst till. Som användare kan du själv styra vem som ska få meddelande vid olika händelser i EDI-flödet.

NxM VAN-service ingår även i den kompletta NxM EDI-lösningen till 365 Business central eller Dynamics NAV, samt att den dessutom kan användas som en fristående tjänst. NxM VAN-service är uppdelad i test- och produktionsflöde, som användaren kan hantera via VAN-tjänsten.

EDI integrationsavtal kan administreras via webbportalen och där kan man söka efter dokument och se driftstatus. Faktisk tidpunkt för utskick, mottagning av dokument samt felmeddelanden finns samlat på en plats.

När det gäller testflöde får användaren testresultaten presenterade med en tydlig beskrivning av validering och eventuellt nödvändiga åtgärder.

I NxM VAN-nätverket finns många direkta kommunikationslinjer till EDI-partners, dessutom finns tillgång till ett globalt nätverk. Som exempel kan nämnas Inovis/GXS och Opentext för den amerikanska marknaden, i Norden har vi samarbete med Strålfors, MySupply, IBM, Logiq, Basware och många fler – detta är bara ett litet urval av det totala nätverket.

Ett dokument skickas med hjälp av ett protokoll, här finns t.ex. stöd för AS2, AS3, FTP, sFTP, FTPs, X400, epost, webbtjänster.

Fördelar med NxM VAN

Med tjänsten NxM VAN kan ni skicka och ta emot affärsdokument med avtalat kommunikationsprotokoll till och från alla era affärsförbindelser, oavsett var i världen de har sitt kontor. Utöver att vara ett effektivt kommunikationssätt, så är NxM VAN-service även det säkraste sättet att kommunicera och dela viktiga EDI-dokument på, eftersom alla skickade och mottagna EDI-dokument registreras automatiskt i er Dynamics NAV-databas, om inget fel registreras. NxM VAN-service ger åtkomst till NxM Gateway.

Skicka och ta emot dokument till/från era samarbetspartners över hela världen.

Säker försändelse och mottagning med tillhörande logg.

Snabbare försäljnings- och beställningshantering och automatisering av avtalade processer

NxM Gateway

NxM Gateway är en webbportal med historik över alla EDI-transaktioner.

Ger åtkomst till support

Användaren kan ge nya medarbetare åtkomst

Användaren kan beställa nya EDI-avtal

Se företagets transaktionskonto

Följa pågående EDI-avtal

Inne på NxM Gateway kan NxM EDI-användaren se om ett dokument har behandlats och vidarebefordrats av NxM Cloud, samtidigt som man kan se om det föreligger något fel i transaktionsprocessen.

Vårt NxM VAN-nätverk är omfattande och här finns även våra samarbetspartners B24, IBM webbportalen, Strålfors, Basware, NemHandel och Peppol


 


Kommunikation i realtid

Inom många branscher finns ett behov av snabb respons, därför är det inte ovanligt med en svarsdeadline på 48 timmar eller snabbare, exempelvis på en order. Inom dessa branscher är kommunikation i realtid det bästa verktyget för att nå framgång. Med NxM VAN-service effektiviseras kommunikationen mellan företag, vilket gör det enkelt att dela data i realtid – med NxM VAN klaras detta på 4 minuter.