NxM EDI – Microsoft Dynamics NAV

en av Danmarks effektivaste EDI-lösningar

NxM EDI – en av Danmarks effektivaste EDI-lösningar

NxM EDI är en av få lösningar som täcker hela B2B-processen genom en fullt integrerade funktionen i Microsoft Dynamics NAV. Lösningen har unikt fokus på att varna och hjälpa dig som användare, och ger en enastående möjlighet att vara mer proaktiv i det dagliga arbetet.

Detta innebär att ni kan dra nytta av den fulla potentialen i NAV och få ett problemfritt arbetsförlopp. Därför vågar vi påstå att vi levererar en av Danmarks mest effektiva och användarvänliga lösningar för EDI-hantering.

Användarvänligt

NxM EDI-lösningar är användarvänliga. Alla som har grundläggande IT-kunskaper och kännedom om Dynamics NAV kan få glädje och nytta av vår NxM EDI.

Lokalt, molnbaserat eller som en kombination

NxM EDI finns som molnversion, som lokal installation eller som en kombination av båda

NxM Säkerhet

Ett samarbete med oss ger er säkerhet och undanröjer den ekonomiska och leveransmässiga risken, förknippad med utförande av ett EDI-projekt. Med över 200 projektleveranser, installationer och integrationer har vi skaffat oss både erfarenhet och specialexpertis.

Skalerbart och enkelt att integrera

NxM EDI är en skalbar lösning med många olika möjligheter, dina behov sätter gränserna för vad din NxM EDI-lösning ska klara. NxM EDI kan snabbt och enkelt byggas ut med extrafunktioner. Lösningens flexibilitet gör det möjligt att integrera den i andra system om så önskas.

Framtidssäker logik och flexibilitet

NxM EDI kännetecknas av stor flexibilitet. Har ni behov av ett icke-standardformat kan vi med enkla justeringar lägga till de format, dokumenttyper och kommunikationsformer som ni har behov av.

Logiken i NxM EDI säkerställer att lösningen kan användas inom alla branscher och man kan enkelt lägga till nya affärspartners. Detta innebär att NxM EDI även är det säkra valet för företag med tillväxtambitioner.

NxM EDI-logik – Vi har utvecklat NxM EDI med fokus på användarvänlighet och på att ge full kontroll över företagets EDI-dokument och B2B-affärer. Ni får översikt över processerna och EDI-modulen uppmärksammar automatiskt om det behöver utföras några åtgärder för att färdigbehandla ett EDI-dokument. På så sätt blir det enkelt för er som användare att lösa problem, korrigera fel och att vara proaktiva.

Logiken i NxM EDI lagrar all dokumenthantering i NAV/365 BC. På så sätt säkerställer vi era möjligheter till nya integrationer och enkel uppdatering till nyare versioner av NAV/365 BC.

NxM EDI Basic är certifierat för Microsoft Dynamics NAV 2017

NxM EDI har erhållit en Microsoft CfMD-certifiering även för 2017. Globalt sett ges certifieringen endast till ett fåtal företag, som har uppfyllt Microsofts högt ställda standarder för partnerutvecklade programvarulösningar. NxM EDI har tilldelats CfMD, eftersom lösningen är kompatibel med NAV 2017, användarvänlig och flexibel, så att den enkelt kan anpassas efter företagets behov. Om ert EDI-behov ändras behöver ni inte oroa er, med en CfMD NxM EDI har ni en lösning som alltid kan anpassas efter era nya behov.

Moduler i NxM EDI

NxM EDI består av en rad olika moduler som tillsammans hanterar konvertering, mottagning och utskick av alla relevanta affärsdokument.

NxM Sälj- och inköpsdokument

I NxM EDI kan ni snabbt och enkelt behandla sälj- och inköpsdokument. Modulen är integrerad i NAV BC och i standardversionen stöds alla vanligt förekommande affärsdokument, som försäljningsorder, orderbekräftelser, fakturor, kreditnotor, med mera. Om ni har behov av det så kan vi snabbt och enkelt lägga till andra dokumenttyper och kommunikationsformer.

NxM Varukatalog

Med Varukatalog kan ni på ett strukturerat sätt presentera och utbyta information om era produkter med kunder och leverantörer. Ni kan ni även ta emot information om varor och priser från era egna leverantörer.

NxM Intercompany

Intercompany-modulen ger er möjlighet att snabbt och enkelt utväxla EDI-dokument och på ett strukturerat sätt dela information internt inom företaget eller koncernen. Funktionen är tillgänglig i sin helhet, bland annat komplett orderflöde inklusive hantering av orderändringar.

NxM PDF och SMS

Modulen är integrerad i EDI-processen och som en del av processen kan man aktivera både meddelanden och dokument. Detta kan läggas till i den totala kommunikationsprofilen som ni skapar för kunder och leverantörer.