Bli NxM-partner

Bli NxM-partner

tillsammans är vi starkast

NxM EDI bygger på mångårig erfarenhet och feedback från våra samarbetspartners och kunder. En fortsatt utveckling till nytta för alla och som är byggd för att säkra slutanvändarens investering. Lösningen kan lugnt och tryggt uppgraderas löpande eller när en ny version av 365 Business central släpps.

NxM EDI kan konfigureras för att stödja slutanvändarens arbetssätt. Ta upp detta med kunden och låt systemet kommunicera via rollcenter som hjälper det dagliga arbetet i så hög grad som möjligt.

Varför är det en bättre lösning? NxM fokuserar på att stödja användarna och undanröja tekniska utmaningar. Detta är ett helt annat sätt att se på EDI. Detta ger användaren makt att själv lösa utmaningar, istället för att en tekniker ska lösa problemet.

Just därför är NxM EDI inte enbart en EDI-lösning, det är en enastående möjlighet för dig som konsult att få större spelrum och att sätta din egen prägel på hur dina kunders lösningar ska sättas samman.

Om du som partner själv vill implementera eller lägga ut implementeringen av NxM, så är det ett val du själv gör. Prata med NxM om detta är intressant, så hittar vi den bästa lösningen här.

Därför ska du välja NxM EDI

    Enkelt att installera och täcker 95 % av alla integrationer.
     
  Licenskostnad i förhållande till användningsgraden
     
  Stabil förtjänst på licenser och konsulttjänster
        
  Enkelt att utöka och anpassa
     
  Stödjer slutanvändarens arbetsförlopp
     
  Enkelt att uppgradera
     
  Skalbar
     
  Många funktioner som minimerar behovet av anpassning

Lätt, enkelt och säkert

NxM EDI är en standardiserad lösning för utväxling och behandling av försäljnings- och inköpsdokument i 365 Business Central eller Dynamics NAV

Dynamics NAV användargränssnitt och affärslogik

Enkel installation och användarvänligt

Säkert

Lokalt, molnbaserat eller en kombination av båda

Skalbar

Kan enkelt byggas på och integreras med andra lösningar/system

 

 

0 + 0

 

Undervisning

NxM Business Solutions erbjuder kostnadsfri introduktion till alla nya NxM-partners. Kontakta oss och boka in en kostnadsfri introduktion av NxM EDI.

Som partner har du tillgång till support, extra utbildning, produktutbildning, material som finns via partnerportalen (regler och villkor framgår).

Efter undervisning kommer du kunna driftsätta en OIOubl med standardfunktioner på mindre än en timme, därefter kan användaren skicka fakturor och kreditnotor

NxM EDI – idén bakom systemet

Slutanvändarens arbetsförlopp

Fokus ligger på användarens dagliga arbetsrutiner.

Det kan finnas nya menypunkter på alla relevanta platser.

Beställning, bokförda dokument, med mera.

Information om utskick och handlingar återfinns via beställning, bokförda dokument och rollcenter.

Anpassningar

Ända sedan den första lösningen 2008, har det gått att påverka alla relevanta platser i behandlingen av EDI-dokument. Nu kan allt styras via integrationshändelser i 365 Business Central. Anpassningsmöjligheterna från 2008 finns fortfarande kvar i de nya versionerna, samt många nya möjligheter. Detta säkerställer att lösningen kan uppdateras på ett säkert och enkelt sätt.

Fel i data

De fel som uppträder vid felaktiga data markeras tydligt i 365 Business Central och möjlig lösning på problemet presenteras.

Eftersom lösningen är integrerad arbetar användaren i det gränssnitt man är van vid och kan därmed enkelt lösa problemet.

Teknik

All data presenteras för användaren och det finns alltså inget behov av att se innehållet av filer.

Användaren kan manuellt korrigera data om det föreligger ett fel eller om något saknas, både på inkommande och utgående dokument.

Test av EDI-processen

En 365 Business Central-partner kan styra testprocessen via NxM webbportalen, på samma sätt som NxM styr testförloppet.

För att delta i ett test bör man ha ingående kunskap om EDI-format.

Överföring av EDI-dokument

Vid integration via NxM cloud, som skickar och tar emot filer, underhålls och driftövervakas allt av NxM support. Alla relevanta fel kommuniceras till användaren, som är inställd efter eget val.