Om Oss

Vårt mål är att framtidssäkra dig, ditt företag och din EDI-investering

NxM Business Solutions har under de senaste 12 åren levererat effektiva lösningar för EDI-hantering. Vårt mångåriga arbete på EDI-marknaden har gett oss omfattande branschkunskap och förståelse.

När du väljer NxM Business Solutions som din EDI-leverantör får du en samarbetspartner som har samma målsättning som du har – att effektivisera dokumentutvecklingsförfarandet och reducera kostnaderna för dokumenthantering. Våra erfarna NxM EDI-konsulter har implementerat över 200 lösningar inom många olika branscher.

Konsulterna från NxM EDI ger råd och erbjuder yrkesmässig assistans till alla nya och befintliga ERP-partners och kunder, när det gäller val av EDI-lösning som ger verksamheten mest värde och som ger högst avkastning på investeringen.

Vi har idag en omfattande erfarenhetsbas och kunskap om olika branschers EDI-behov, tack vare att våra EDI-lösningar används inom många olika företagssegment och branscher i hela Norden. Vi kan även nämna att NxM Business Solutions, som en av få i världen, bland annat har erhållit godkännande för utveckling av EDI-dokument till IKEA.

Om du vill veta mer om vad NxM EDI kan erbjuda just ditt företag är du välkommen att kontakta oss via e-post eller boka in ett kostnadsfritt demo-möte.