Upplev en ny standard inom EDI

NxM levererar kompletta EDI-lösningar som omfattar alla branscher och som kan kommunicera med företag över hela världen via ett eget nätverk eller via nätverkspunkter. Vi fokuserar på heltäckande lösningar, som integreras i 365 Business Central eller Dynamics NAV.

Helhetslösningar som stödjer det dagliga arbetet på bredast möjliga sätt, med överblick och hjälp för proaktiv hantering och kommunikation med utvalda samarbetspartners.

Resultatet är en driftövervakad lösning med användarvänligt, integrerat gränssnitt, som på ett enkelt sätt visar nödvändiga åtgärder, om det till exempel saknas utskick av försäljningsorderbekräftelse eller en köporder.

NxM EDI är en lösning som sätter ny standard, genom att den även erbjuder intelligens i försäljningsprocessens orderbehandling. När det gäller inköp kan vi t.ex. förbättra insikten i dina leverantörers orderhantering. Varningar om felaktiga priser, avvikande leveransdatum, ändring av beställda varor – som sammantaget skapar vinst i det dagliga arbetet.

NxM EDI levererar EDI-flöde med nytt perspektiv, förbättrad konkurrensförmåga och möjlighet att ligga ett steg före konkurrenterna.

NxM EDI till 365 Business Central och Dynamics NAV

 

NxM EDI levereras som en integrerad lösning som har validerats av Microsoft under åren som gått och som uppfyller de krav som ställs när lösningar ska certifieras.

Lösningen underhålls löpande och uppdateras till senaste versioner, vilket har gjorts sedan 2008, och med mer än 400 installationer, mer 3000 integrationer mot många samarbetspartners har vi byggt upp omfattande erfarenhet.

 

Framtidssäker logik

NxM EDI har en speciell inbyggd logik som säkerställer att lösningen enkelt kan flyttas fram till nya versioner av 365 Business Central. Metoden har funnits sedan början av 2008 och garanterar att våra kunder kan investera i nya lösningar, utan att bekymra sig över framtida versioner.

 

Innebär detta att det inte kommer nya funktioner? Nej, NxM utvecklar lösningen fortlöpande, med nya detaljer och funktionsområden. Till exempel läsning av PDF och skannade dokument. Nyligen lanserade vi en leverantörsportal där leverantörerna kan uppdatera en köporder med faktura, levererade varor samt var leveransen kan göras.

Flexibilitet

NxM EDI kännetecknas av stor flexibilitet. Har ni behov av ett icke-standardformat kan vi med enkla justeringar lägga till de format, dokumenttyper och kommunikationsformer som ni har behov av.

Logiken i NxM EDI säkerställer att lösningen kan användas inom alla branscher och man kan enkelt lägga till nya affärspartners. Detta innebär att NxM EDI även är det säkra valet för företag med tillväxtambitioner.

En del användare väljer även att använda den inbyggda funktionen ”intercompany”, som innehåller flera olika styrmöjligheter och andra dokumenttyper, som exempelvis beställningsändringar.

 

 

”NxM är en ovärderlig hjälp när det gäller att starta upp nya EDI-projekt. De skapar förutsättningar för framsteg, koordinering och kvalitetssäkring genom hela förloppet.” – Malene Sig Overgaard, ”Kabooki”

Effektiv och säker B2B-kommunikation och datautbyte

NxM EDI är det säkraste sättet för utväxling av dokument, eftersom du alltid har kontroll över och insikt i dokumentflödet och tillhörande processer.

Enkel åtkomst och kontroll över utgående och inkommande dokument

Du väljer själv hur och vem du ska utväxla dokument med

Ett interaktivt system i din 365 Business central, som utlöser larm vid fel och avvikelser

Få åtkomst till dina dokument via din smartphone, surfplatta och dator

ENKELT

NxM Connect är enkelt att använda, alla som har grundläggande kunskap om 365 Business Central kan enkelt hantera utmaningar och få nytta, ekonomisk vinning och glädje av NxM EDI.

SÄKERHET

NxM Connect ger insikt i hela processen, från att den lämnar 365 business central-systemet till den levereras till kund eller leverantör.

Skapa aviseringar via e-post rörande fel och transaktioner helt efter eget önskemål, till dem som önskar det.

FULLT UTNYTTJANDE AV
365 Business Central

Integrationen gör att man kan dra nytta av lösningens fulla potential

Underlättar vid lagermottagning, orderbehandling, stamdata, fakturor, med mera och eliminerar manuella fel och ger ökad insikt i logistikprocesser.

FLEKSIBELT

NxM Connect är en flexibel lösning som enkelt kan anpassas och som uppfyller alla era EDI- och formatkrav. Om vi inte har det format du ska använda så skapar vi det tillsammans.

Effektiv och säker datautväxling

Via ett rollcenter kommunicerar NxM EDI allt du ska göra, oavsett om ett dokument har stoppats eller om automatiken har slutat fungera.

NxM-kunskapen har byggts upp sedan 2006, all vår kunskap har arbetats in i gränssnittet och säkerställer att fokus ligger på ett effektivt arbetsförlopp och tekniken arbetar i bakgrunden. Medarbetarna kan effektivt lösa uppgifterna.

För små, medelstora och stora företag

NxM EDI passar just ditt företag – oavsett storlek. Köp exempelvis NxM EDI med OIOubl eller Peppol integrering på faktura eller avbetalning för DKK 450,- per månad. För varje konto du ansluter betalar du DKK 300,- per månad.  Det tar bara 1 timme att komma igång. Du kan själv välja om du vill att support ska ingå för DKK 150,- per månad.

Kontakta oss - eller din NxM EDI-partner för mer information om vad vi kan erbjuda just ditt företag.