Kommunikationprotokoll

Kommunikationprotokoll

FTP

FTP (File Transfer Protocol) är en tillförlitlig metod för utväxling av EDI-dokument. Metoden används oftast för intern utväxling av EDI-dokument i en organisation (Intercompany). Metoden används även för utväxling av OIOUBL. Inget av innehållet krypteras i en FTP-överföring

SFTP

Säkert filöverföringsprotokoll (SFTP) är efterföljaren till FTP. SFTP är ett säkert kommunikationsprotokoll för utväxling av EDI-dokument. STPF-kommunikation kan endast upprättas vid utväxling av SFTP-certifikat. Allt innehåll krypteras vid SFTP-filöverföring, innan det skickas.

VAN

VAN är en förkortning av ”Value added network” och är ett enkelt sätt att skicka och ta emot EDI-dokument. VAN-service fungerar ungefär som en postcentral som behandlar standardiserade och strukturerade data, innan detta vidarebefordras till mottagaren

FTPS

FTPS är ett kommunikationsprotokoll som inte används så oftaAS2

AS2 är en av de mest använda metoderna för utväxling av EDI AS2, eftersom metoden är en av de säkraste och mest tillförlitliga sätta att överföra data online. Innan ett dokument eller data skickas ut genom AS2, krypteras data/dokumentet.

Om du behöver använda ett annat kommunikationsprotokoll är du välkommen att kontakta oss för en komplett lista över alla våra kommunikationsprotokoll.