NxM EDI – 365 Business Central

en av Danmarks effektivaste EDI-lösningar

NxM EDI – en av Danmarks effektivaste EDI-lösningar

Som en av få lösningar omfattar NxM EDI hela B2B-processen via den fullt integrerade funktionen i 365 Business Central. Lösningen har unikt fokus på att varna och hjälpa dig som användare, och ger en enastående möjlighet att vara mer proaktiv i det dagliga arbetet.

Detta innebär att ni kan dra nytta av den fulla potentialen i 365 BC och få ett problemfritt arbetsförlopp. Därför vågar vi påstå att vi levererar en av Danmarks mest effektiva och användarvänliga lösningar för EDI-hantering.

Framtidssäker logik och flexibilitet

NxM EDI kännetecknas av stor flexibilitet. Har ni behov av ett icke-standardformat kan vi med enkla justeringar lägga till de format, dokumenttyper och kommunikationsformer som ni har behov av.

Logiken i NxM EDI säkerställer att lösningen kan användas inom alla branscher och man kan enkelt lägga till nya affärspartners. Detta innebär att NxM EDI även är det säkra valet för företag med tillväxtambitioner.

NxM EDI-logik – Vi har utvecklat NxM EDI med fokus på användarvänlighet och på att ge full kontroll över företagets EDI-dokument och B2B-affärer. Ni får översikt över processerna och EDI-modulen uppmärksammar automatiskt om det behöver utföras några åtgärder för att färdigbehandla ett EDI-dokument. På så sätt blir det enkelt för er som användare att lösa problem, korrigera fel och att vara proaktiva.

Logiken i NxM EDI lagrar all dokumenthantering i 365 BC. På så sätt säkerställer vi era möjligheter till nya integrationer och enkel uppdatering till nyare versioner av 365 BC.

Moduler i NxM EDI

NxM EDI består av en rad olika moduler som tillsammans hanterar konvertering, mottagning och utskick av alla relevanta affärsdokument.

Moduler i NxM EDI

NxM EDI består av en rad olika moduler som tillsammans hanterar konvertering, mottagning och utskick av alla relevanta affärsdokument.

NxM Sälj- och inköpsdokument

I NxM EDI kan ni snabbt och enkelt behandla sälj- och inköpsdokument. Modulen är integrerad i NAV/365 BC och i standardversionen stöds alla vanligt förekommande affärsdokument, som försäljningsorder, orderbekräftelser, fakturor, kreditnotor, med mera. Om ni har behov av det så kan vi snabbt och enkelt lägga till andra dokumenttyper och kommunikationsformer.

NxM Varukatalog

Med Varukatalog kan ni på ett strukturerat sätt presentera och utbyta information om era produkter med kunder och leverantörer. Ni kan ni även ta emot information om varor och priser från era egna leverantörer.

NxM Intercompany

Intercompany-modulen ger er möjlighet att snabbt och enkelt utväxla EDI-dokument och på ett strukturerat sätt dela information internt inom företaget eller koncernen. Funktionen är tillgänglig i sin helhet, bland annat komplett orderflöde inklusive hantering av orderändringar.

NxM PDF och SMS

Modulen är integrerad i EDI-processen och som en del av processen kan man aktivera både meddelanden och dokument. Detta kan läggas till i den totala kommunikationsprofilen som ni skapar för kunder och leverantörer.