NxM Cloud API

NxM Cloud API

NxM Cloud API är en fantastisk lösning med många EDI-funktioner som är tillgängliga direkt i användarens egen IT-infrastruktur. Om man väljer en molnbaserad tjänst tar NxM Business Solutions hand om all teknik, formatering och alla ev. EDI-problem läggs ut på NxM Support. Certifieringar upprätthålls, anslutningar övervakas och format anpassas efter behov.

NxM Cloud är en tjänst som omfattar alla typer av sälj - och inköpsdokument, i alla format. Tjänsten konverterar alla mottagna dokument till format som kan läsas in i ert ERP-system och omvänt.

Kommunikationen kan exempelvis vara sFTP, AS2, webbservice eller så kan den vara specialanpassad. NxM har ännu inte stött på något dokumentformat som vi inte har kunnat hantera och NxM har levererat några av de mest krävande EDI-integrationerna som finns, bland annat till IKEA.

Via webbportalen kan man hitta och spåra alla dokument och om det förekommer felmeddelanden så beskrivs detta tydligt. Som användare av NxM EDI kan du själv styra vem som ska få meddelande vid olika händelser i EDI-flödet.  

Överskådligt

NxM EDI har lyckats förändra komplicerade förlopp hos flera hundra företag i hela Norden, till enkla, överskådliga och användarvänliga förlopp, som optimerar interna och externa arbetsprocesser.

Erfarenheterna visar att man uppnår hög investeringsavkastning på en EDI-lösning från NxM. Den absolut optimala lösningen är att kombinera detta med 365 Business Central eller Microsoft Dynamics NAV. Ytterligare en vinst med detta är marknadens bästa intercompany-lösning.  

Konvertera, skicka och ta emot data i alla format, till och från era affärspartners, kunder och leverantörer

Skicka aviseringar och meddelanden via SMS till era kunder, leverantörer eller medarbetare

Support och driftövervakning ingår, vilket gör det enkelt att använda tjänsten.

Ger åtkomst till NxM Gateway, här finns den historiska överblicken över alla era transaktioner.

Med NxM Cloud samlas alla era arbetsförlopp i ett gränssnitt.

NxM Cloud kan anpassas efter era specifika behov.