EDI-DOKUMENTTYPER OCH FORMAT

EDI-DOKUMENTTYPER OCH FORMAT

I grunden stödjer NxM alla vanligt förekommande format och typer av affärsdokument i 365 Business Central Dynamics NAV.

Eftersom lösningen är skalbar och enkel att uppgradera är NxM EDI ett säkert val för dig. Med bara några få anpassningar i NxM EDI-installationen kan vi skapa nya formattyper till användare som inte använder standardformaten, eller lägga in nya dokumenttyper och nya kommunikationsformer.

Dokumenttyper

FÖRSÄLJNING

Offert

Offertbekräftelse

Order

Orderbekräftelse

Annullering av order

Leverans

Faktura

Kreditnota

ÖVRIGT

Försäljningsrapporter

Lagerrapporter

KÖP

Order

Orderbekräftelse

Orderändringar

Mottagning

Faktura

Kreditnota

EDI-format

Själva kärnan i NxM EDI utgörs av en universalintegration för alla in- och utgående dokument mot NxM Cloud-tjänsten, här hanteras konvertering, mottagning och försändelse av dokument.

Dokumentformateringen följer EDIFACT, X12, UBL, HANCOM, XML, PEPPOL, EHF, OIOUBL och många andra format.

Manuell hantering av dokument utväxlas på olika sätt via ovanstående format och resultatet är nästan identiskt.

Själva kärnan i processen är att undvika inknappningsfel, reducera den manuella hanteringen, öka hastigheten samt leverera bättre kundservice.

Hos nästan alla företag tjänar man in installationskostnaden för NxM EDI på kort tid, eftersom lösningarna effektiviserar och automatiserar många manuella inknappningsuppgifter.

OIOUBL

OIOUBL är ett danskt standardiserat format som används vid utväxling av EDI mot offentliga och privata verksamheter. Formatet OIOUBL är det enda sättet man kan skicka och ta emot EDI-dokument till och från myndigheter.

EDIFACT

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) är utväxling av data i ett strukturerat format. EDIFACT eller EDI är det mest använda formatet för utväxling av elektroniska dokument mellan affärspartners, eftersom formatet är kompatibelt. Formatet är en internationell standard och tillåter utväxling av data mellan olika länder.

X12

X12 är ett amerikanskt format som i mångt och mycket liknar EDIFACT. Formatet är dock lite mer komplicerat att använda än vad EDIFACT är. X12 stöds av NxM Cloud och kan även installeras i en lokal installation.

XML

XML (Extensible Markup Language) är ett sätt att strukturera data med hjälp av fältangivelser. XML innebär ett standardiserat öppet format och mekanismer som kan strukturera en fil. OIOUbl och EHF Peppol är exempel på XML där det har lagts till en namngiven regeluppsättning.

HANCOM

HANCOM är en dansk underformatstandard till EDIFACT, som var ett av de första standardformaten. Behovet kom från detaljbranschen och deras inköp.


EHF

Elektroniskt handelsformat (EHF) är, precis som det danska OIOUBL, ett standardiserat format som används för utväxling av EDI till myndigheter i Norge. Formatet har sina begränsningar om man jämför med XML och EDIFACT.