NxM EDI – 365 Business Central

en av Nordens mest effektive EDI-løsninger

NxM EDI – en av Nordens mest effektive EDI-løsninger

Som en av få løsninger på markedet dekker NxM EDI hele B2B-prosessen via den helintegrerte funksjonaliteten i 365 Business Central. Løsningen har et unikt fokus på å varsle og hjelpe brukerne – noe som gir deg en enestående mulighet til å være proaktiv i hverdagen.

Det betyr at du kan utnytte hele potensialet i 365 BC og gjøre arbeidsprosessene helt frie for fartshumper. Derfor tør vi faktisk å påstå at vi leverer en av Nordens mest effektive og brukervennlige løsninger for EDI-håndtering.

Fremtidssikret logikk og fleksibilitet

NxM EDI gir høy fleksibilitet. Har du for eksempel behov for et format som ikke er standard, kan vi med noen få justeringer legge til formatene, dokumenttypene og kommunikasjonsformene du trenger.

Logikken i NxM EDI sørger for at løsningen kan brukes i alle bransjer, og det er enkelt å legge til nye handelspartnere. Derfor er NxM EDI også et sikkert valg for virksomheter med vekstambisjoner.

NxM EDI-logikken Vi har utviklet NxM EDI for å være mest mulig brukervennlig og gi deg full kontroll over virksomhetens EDI-dokumenter og B2B-handel. Du får oversikt over alle prosessene, og EDI-modulen varsler deg automatisk hvis du må foreta deg noe for å ferdigbehandle et EDI-dokument. Dermed er det enkelt for alle brukere å løse problemer, rette feil og være proaktive.

NxM EDIs logikk gjør at all dokumenthåndtering skjer i 365 BC. På den måten sikrer vi at du har mulighet for nye integrasjoner og sømløs oppdatering til nyere versjoner av 365 BC.

Moduler i NxM EDI

NxM EDI består av en rekke moduler som sammen håndterer konvertering, mottak og utsending av alle relevante forretningsdokumenter.

Moduler i NxM EDI

NxM EDI består av en rekke moduler som sammen håndterer konvertering, mottak og utsending av alle relevante forretningsdokumenter.

NxM Salgs- og kjøpsdokumenter

Du kan enkelt og raskt behandle salgs- og kjøpsdokumenter i NxM EDI. Modulen er integrert i NAV / 365 BC og støtter som standard alle vanlige forretningsdokumenter, som salgsordrer, ordrebekreftelser, fakturaer, kreditnotaer med flere. Vi legger raskt og enkelt til andre dokumenttyper og kommunikasjonsformer hvis du trenger det.

NxM Varekatalog

Med Varekatalog kan du på en strukturert måte offentliggjøre og utveksle opplysninger om varene dine med kunder og leverandører. Tilsvarende kan du enkelt motta vareopplysninger og priser fra leverandørene dine.

NxM Intercompany

Intercompany-modulen gir mulighet for hurtig og enkelt å utveksle EDI-dokumenter og dele opplysninger internt på tvers av egne virksomheter på en strukturert måte. Her får du tilgang til alt av funksjonalitet, herunder hele ordreflyten, inkludert håndtering av ordreendringer.

NxM PDF og SMS

Modulen er integrert i EDI-prosessen, og meldinger og dokumenter kan aktiveres som en del av prosessen. Disse kan du legge til i den samlede kommunikasjonsprofilen som du lager for kunder og leverandører.