EDI-DOKUMENTTYPER OG -FORMATER

EDI-DOKUMENTTYPER OG -FORMATER

NxM støtter som standard alle vanlige forretningsdokumentformater og -typer i 365 Business Central og Dynamics NAV.

Skalerbarheten i løsningene våre og enkel oppgradering gjør NxM EDI til et trygt valg. Med få justeringer i NxM EDI-oppsettet kan vi skape nye formattyper til brukere som må benytte et ikke-standardformat, samt legge til nye dokumenttyper og kommunikasjonsformer.   

Dokumenttyper

SALG

Tilbud

Tilbudsbekreftelse

Ordre,

Ordrebekreftelse

Ordreannullering

Levering

Faktura

Kreditnota

ANNET

Salgsrapporter

Lagerrapporter

KJØP

Ordre

Ordrebekreftelse

Ordreendringer

Mottak

Faktura

Kreditnota

EDI-formater

Kjernen i NxM EDI er en universell integrasjon for alle inn- og utgående dokumenter mot NxM Skytjeneste, som håndterer konvertering, mottak og utsending av dokumenter.

Formatering av dokumenter følger EDIFACT, X12, UBL, HANCOM, XML, PEPPOL, EHF, OIOUBL og mange andre formater.

Manuell håndtering av dokumenter skjer ved at de utveksles på forskjellige måter via de nevnte formatene, og resultatet er nesten identisk.

Essensen i prosessen er å unngå tastefeil, redusere andelen manuell håndtering, øke hastigheten samt levere bedre kundeservice.

Installasjonskostnadene for NxM EDI vil hos nesten alle virksomheter være tjent inn på relativt kort tid, da løsningene effektiviserer og automatiserer mange manuelle tasteoppgaver.

OIOUBL

OIOUBL er et dansk standardisert format som brukes i utvekslingen av EDI-dokumenter mot det offentlige og mot private virksomheter. OIOUBL-formatet er den eneste metoden for å sende og motta EDI-dokumenter til og fra det offentlige i Danmark.


EDIFACT

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) er utveksling av data i et strukturert format. EDIFACT eller EDI er basert på et kompatibelt format, slik at det er mulig å utveksle elektroniske dokumenter mellom forskjellige samarbeidspartnere. Formatet er en internasjonal standard og tillater utveksling av data på tvers av landegrenser.

X12

X12 er et amerikansk format som på mange måter likner EDIFACT. Imidlertid er formatet litt mer komplekst å bruke enn EDIFACT. X12 støttes av NxM Skytjeneste og kan innlemmes i en lokal installasjon.


XML

XML (Extensible Markup Language) er en måte å strukturere data på ved hjelp av feltangivelse. XML gir et åpent standardformat og mekanismer for å strukturere en fil. OIOUBL og EHF Peppol er eksempler på XML som har fått lagt til et navngitt sett regler.

HANCOM

HANCOM er en dansk EDIFACT subformat-standard og var et av de første standardformatene. Behovet kom fra detaljhandelen og deres innkjøp.


EHF

Elektronisk handelsformat (EHF) er det norske svaret på danske OIOUBL, et standardisert format som brukes i utvekslingen av EDI-dokumenter med det offentlige. Sammenliknet med XML og EDIFACT har formatet sine begrensninger.