NxM EDI – Microsoft Dynamics NAV

en av Nordens mest effektive EDI-løsninger

NxM EDI – en av Nordens mest effektive EDI-løsninger

Som en av få løsninger på markedet dekker NxM EDI hele B2B-prosessen via den helintegrerte funksjonaliteten i Microsoft Dynamics NAV. Løsningen har et unikt fokus på å varsle og hjelpe brukerne – noe som gir deg en enestående mulighet til å være proaktiv i hverdagen.

Det betyr at du kan utnytte hele potensialet i NAV og gjøre arbeidsprosessene helt frie for fartshumper. Derfor tør vi faktisk å påstå at vi leverer en av Nordens mest effektive og brukervennlige løsninger for EDI-håndtering.

Brukervennlig

NxMs EDI-løsninger er brukervennlige, og alle med grunnleggende IT-kunnskaper og kjennskap til Dynamics NAV vil få glede av NxM EDI.

Lokal, i skyen eller en kombinasjon

NxM EDI tilbys som skyløsning, lokal installasjon eller en kombinasjon av de to.

NxM Sikkerhet

Et partnerskap med oss gir trygghet og eliminerer den økonomiske og leveringsmessige risikoen som er forbundet med avvikling av et EDI-prosjekt. Med over 200 prosjektleveranser, installasjoner og integrasjoner under beltet har vi bygd opp et solid erfaringsgrunnlag og en helt unik ekspertise.

Skalerbar og lett å integrere

NxM EDI er en skalerbar løsning med et utall muligheter, så det er bare behovene dine som setter grensene for hva din NxM EDI-løsning skal kunne gjøre. NxM EDI kan enkelt og raskt bygges ut med ekstra funksjoner. Løsningen er såpass fleksibel at den gir mulighet for integrasjon mot andre systemer hvis du ønsker det.

Fremtidssikret logikk og fleksibilitet

NxM EDI gir høy fleksibilitet. Har du for eksempel behov for et format som ikke er standard, kan vi med noen få justeringer legge til formatene, dokumenttypene og kommunikasjonsformene du trenger.

Logikken i NxM EDI sørger for at løsningen kan brukes i alle bransjer, og det er enkelt å legge til nye handelspartnere. Derfor er NxM EDI også et sikkert valg for virksomheter med vekstambisjoner.

NxM EDI-logikken Vi har utviklet NxM EDI for å være mest mulig brukervennlig og gi deg full kontroll over virksomhetens EDI-dokumenter og B2B-handel. Du får oversikt over alle prosessene, og EDI-modulen varsler deg automatisk hvis du må foreta deg noe for å ferdigbehandle et EDI-dokument. Dermed er det enkelt for alle brukere å løse problemer, rette feil og være proaktive.

NxM EDIs logikk gjør at all dokumenthåndtering foregår i NAV / 365 BC. På den måten sikrer vi at du har mulighet for nye integrasjoner og sømløs oppdatering til nyere versjoner av NAV / 365 BC.

NxM EDI Basic er sertifisert for Microsoft Dynamics NAV 2017

NxM EDI ble Microsoft CfMD-sertifisert i 2017. Sertifiseringen gis kun til de få virksomhetene på verdensbasis som oppfyller Microsofts høye standarder for partnerutviklede programvareløsninger. NxM EDI ble CfMD-sertifisert fordi løsningen er kompatibel med NAV 2017, brukervennlig og fleksibel, slik at den lett kan tilpasses virksomhetens behov. Skulle EDI-behovene dine endre seg i fremtiden, trenger du altså ikke å bekymre deg, fordi du med CfMD-sertifiserte NxM EDI har en løsning som til enhver tid kan tilpasses dine nye behov.

Moduler i NxM EDI

NxM EDI består av en rekke moduler som sammen håndterer konvertering, mottak og utsending av alle relevante forretningsdokumenter.

NxM Salgs– og købsdokumenter

Intercompany-modulen gir mulighet for hurtig og enkelt å utveksle EDI-dokumenter og dele opplysninger internt på tvers av egne virksomheter på en strukturert måte. Her får du tilgang til alt av funksjonalitet, herunder hele ordreflyten, inkludert håndtering av ordreendringer.

NxM Varekatalog

Med Varekatalog kan du på en strukturert måte offentliggjøre og utveksle opplysninger om varene dine med kunder og leverandører. Tilsvarende kan du enkelt motta vareopplysninger og priser fra leverandørene dine.

NxM Intercompany

Intercompany-modulet giver jer mulighed for hurtigt og enkelt at udveksle EDI-dokumenter og dele oplysninger internt mellem egne virksomheder på en struktureret måde. Den fulde funktionalitet er til rådighed, herunder det komplette ordre-flow inklusiv håndtering af ordreændringer.

NxM PDF og SMS

Modulen er integrert i EDI-prosessen, og meldinger og dokumenter kan aktiveres som en del av prosessen. Disse kan du legge til i den samlede kommunikasjonsprofilen som du lager for kunder og leverandører.