TEAM NxM

Team NxM Business Solutions

René Nielsen

Adm.Dir. & Grunnlegger

Yasser Ali

EDI- og webkonsulent

Micael Melkstam

EDI- & integrasjonskonsulent

Hanne M. Odel

EDI- & digitaliseringskonsulent

Mette H. Ørntoft

EDI- & digitaliseringskonsulent

Petra Bengtson

Partner Relations Manager

Erik Seiter

EDI- & integrasjonskonsulent

Jonas Hinge

IT - Supporter

Hakan Aslan

Full stack developer  

Philip N. Segebrecht

Full stack developer 

Viktor Rattleff

Full stack developer  

Matej Rolko

Full stack developer 

Sebastian A. Nielsen

Mediegrafisk designer & Utvikler