Kommunikasjonsprotokoller

Kommunikasjonsprotokoller

FTP

FTP (File Transfer Protocol) er en pålitelig metode for utveksling av EDI-dokumenter. Metoden brukes oftest til utveksling av EDI-dokumenter internt i en organisasjon (intercompany). Metoden brukes også til utveksling av OIOUBL. I en FTP-overføring blir ikke innholdet kryptert.

SFTP

Secure File Transfer Protocol (SFTP) er etterfølgeren til FTP. SFTP er en sikker kommunikasjonsprotokoll for utveksling av EDI-dokumenter. En SFTP-kommunikasjon kan bare opprettes ved utveksling av SFTP-sertifikater. Alt innholdet i en SFTP-filoverføring blir kryptert før det sendes.

VAN

Value Added Network (VAN) er en enkel måte å sende og motta EDI-dokumenter på. EN VAN-tjeneste fungerer litt som en vertsbasert postsentral som behandler standardiserte og strukturerte data før de videresendes til mottakeren.

FTPS

FTPS er en lite brukt kommunikasjonsprotokoll.AS2

AS2 er en af de mest anvendte metoder til udveksling af EDI AS2, da metoden er en af de sikreste og mest pålidelige måder til udveksling af data online. Inden et dokument bliver pushet ud gennem AS2, bliver dokumentet / data krypteret.

AS2 er en av de mest brukte måtene å utveksle EDI AS2 på, da den er en av de sikreste og mest pålitelige metodene for utveksling av data på nett. Før dokumenter/data blir sendt ut via AS2, blir de kryptert.