NxM VAN

NxM VAN

Kommuniserer sikkert til hele verden

Driftsovervåker all kommunikasjon  

NxM VAN er en unik tjeneste som forenkler virksomhetens kommunikasjon ved å flytte den komplekse kommunikasjonsprosessen over i NxM VAN.

NxM Business Solutions’ VAN-tjeneste fungerer som en postsentral som sender alle konverterte dokumenter til handelspartnerne dine. På samme måte mottas og returneres inngående dokumenter og registreres i virksomhetens ERP-system.

NxM VAN-tjenesten favner vidt via egne forbindelser samt via vårt omfattende globale partnernettverk. Alle dokumenter, sendte som mottatte, kan spores via nettportalen, som du kan gi medarbeiderne dine tilgang til. Som bruker styrer du selv hvem som skal få beskjed ved ulike hendelser i EDI-flyten.

NxM VAN-tjenesten inngår i den samlede NxM EDI-løsningen for 365 Business Central eller Dynamics NAV, men kan også brukes som en enkeltstående tjeneste. NxM VAN-tjenesten er delt inn i test- og produksjonsflyt, som velges av brukeren.

EDI-integrasjonsavtalene kan styres via nettportalen, der det er mulig å søke etter dokumenter og se driftsstatus. Faktisk tidspunkt for utsending og mottak av dokumenter samt feilmeldinger er samlet på ett sted.

Når det gjelder testflyten, får brukeren se resultatet av testen med en tydelig beskrivelse av validering og eventuelt påkrevd handling.

I NxM VAN-nettverket er det mange direkte kommunikasjonslinjer med EDI-partnere, og dessuten tilgang til et globalt nettverk, som Inovis/GXS og Opentext for det amerikanske markedet. I Norden samarbeider vi med Strålfors, MySupply, IBM, Logiq, Basware med flere, og dette er bare et lite utvalg av det samlede nettverket.

Et dokument sendes ved hjelp av en protokoll, og her kan vi nevne støtte for AS2, AS3, FTP, sFTP, FTPs, X400, e-post og webtjenester.

Fordeler med NxM VAN

Med NxM VAN-tjenesten kan du sende og motta forretningsdokumenter i avtalt kommunikasjonsprotokoll til/fra alle forretningsforbindelser, uansett hvor i verden de har kontor. I tillegg til å være en effektiv måte å kommunisere på, er NxM VAN også en av de sikreste måtene å formidle og dele viktige EDI-dokumenter på. Dette fordi alle sendte og mottatte EDI-dokumenter automatisk registreres i Dynamics NAV-databasen, forutsatt at det ikke registreres noen feil. NxM VAN-tjenesten gir tilgang til NxM Gateway.

Send og motta dokumenter til/fra samarbeidspartnere over hele verden.

Trygg sending og mottak med tilhørende logg.

 Raskere salgs- og ordrebehandling og automatisering av avtalte prosesser.

NxM Gateway

NxM Gateway er en nettportal med historikk over alle EDI-transaksjoner.

Gir tilgang til kundestøtte

Brukeren kan gi nye medarbeidere tilgang

Brukeren kan bestille nye EDI-avtaler

Se virksomhetens transaksjonsoversikt

Følge med på eksisterende EDI-avtaler

I NxM Gateway kan du se om et dokument er blitt behandlet og videresendt av NxM Skytjeneste, og om noe har gått galt i transaksjonsprosessen.

Vi har et vidtrekkende NxM VAN-nettverk som også omfatter våre partnere B24, IBM-nettportalen, Strålfors, Basware, NemHandel og Peppol.


 


Kommunikasjon i sanntid

I mange bransjer er rask respons avgjørende, og derfor er det ikke uvanlig med svarfrister på 48 timer eller mindre på eksempelvis en ordre. I slike bransjer er sanntidskommunikasjon nøkkelen til suksess. Med NxM VAN-tjenesten effektiviseres kommunikasjonen virksomhetene imellom, noe som gjør det enkelt å dele data i sanntid – med NxM VAN kan det gjøres på fire minutter.