NxM Cloud tjeneste API

NxM Cloud API

NxMs Cloud tjeneste er en unik løsning med mange EDI-funksjoner som er tilgjengelige fra virksomhetens egen IT-infrastruktur. Velger du en skytjeneste, tar NxM Business Solutions og NxM Kundestøtte seg av alt av teknologi, formatering og EDI-problemstillinger. Sertifikater vedlikeholdes, forbindelser overvåkes og formater justeres etter behov.

NxMs skytjeneste dekker alle typer salgs- og kjøpsdokumenter og varekataloger, i alle formater. Tjenesten konverterer alle mottatte dokumenter til formater som kan leses av ERP-systemet ditt, og motsatt.

Kommunikasjonen kan for eksempel skje med SFTP, AS2 eller en webtjeneste, eller den kan være spesialtilpasset. NxM har ennå ikke støtt på noe dokumentformat vi ikke har greid å håndtere, og vi har levert noen av de mest krevende EDI-integrasjonene som finnes, blant annet til IKEA.

Alle dokumenter kan finnes og spores via nettportalen, og hvis det er feilmeldinger, går dette tydelig frem. Som NxM EDI-bruker styrer du selv hvem som skal få beskjed ved ulike hendelser i EDI-flyten.  

Oversiktlig

NxM EDI har greid å endre komplekse rutiner hos flere hundre virksomheter i hele Norden til enkle, oversiktlige og brukervennlige rutiner som optimerer både interne og eksterne arbeidsprosesser.

Erfaring viser at EDI-løsningene fra NxM er en investering som betaler seg. Den aller beste løsningen får du ved å kombinere en EDI-løsning fra NxM med 365 Business Central eller Microsoft Dynamics NAV. Som en bonus får du markedets beste intercompany-løsning.

Konverter, send og motta data i alle formater til og fra handelspartnere, kunder og leverandører.

Send varsler og andre beskjeder på SMS til kunder, leverandører og medarbeidere.

Kundestøtte og driftsovervåkning er inkludert, noe som gjør det enkelt å bruke tjenesten.

Gir tilgang til NxM Gateway, der du finner historikken med alle transaksjoner.

Med NxM Skytjeneste kan du samle alle arbeidsprosesser i ett grensesnitt.

NxM Skytjeneste kan tilpasses dine spesifikke behov.