NxM VAN

NxM VAN

Kommunikerer sikkert til hele verdenen

Driftsovervåger alt kommunikation

NxM VAN er en enestående service, der simplificerer virksomheders kommunikationsprocesser ved at fjerne den komplekse kommunikationsproces fra virksomheden og flytte den over i NxM VAN.

NxM Business Solutions VAN-service fungerer som en postcentral, der sender alle konverterede dokumenter til samhandelspartnere. Og omvendt, modtages og returneres indgående dokumenter tilbage, og registreres i virksomhedens ERP system.

NxM VAN-servicen dækker bredt via egne forbindelser samt via vores vidt forgrenede globale samarbejdsnetværk. Alle dokumenter, sendte og modtagne, kan spores på webportalen, som dine medarbejdere kan få adgang til. Som bruger kan du selv styre, hvem der skal have besked ved forskellige hændelser i EDI-flowet.

NxM VAN-service indgår også i den samlede NxM EDI-løsning til 365 Business central eller Dynamics NAV, såvel som den kan anvendes som en enkeltstående service. NxM VAN-service er opdelt i test- og produktionsflow, som kan håndteres af brugeren af VAN-servicen.

EDI integrations aftaler kan administreres på webportalen, og der kan søges efter dokumenter og ses drift status. Faktisk tidspunkt for afsendelse, modtagelse af dokument samt fejlmeldinger er samlet et sted.

Når det gælder testflow, præsenteres bruger for resultatet af testen med en tydelig beskrivelse af validering og en eventuelt påkrævet handling.

I NxM VAN netværket er der mange direkte kommunikations linjer med EDI partnere men der er også adgang til et globalt netværk.F.eks. Inovis/GXS og Opentextfor det amerikanske marked, i Norden har vi samarbejde med Strålfors, MySupply, IBM, Logiq, Basware og mange flere - dette er kun et lille udvalg af det samlede netværk.

Et dokument sendes ved hjælp af en protokol, Her kan nævnes understøttelse af AS2, AS3, FTP, sFTP, FTPs, X400, mail, webservices.

NxM VAN fordele

Med NxM VAN-service kan I sende og modtage forretningsdokumenter i aftalt kommunikationsprotokol til og fra alle jeres forretningsforbindelser uagtet af, hvor i verden de har kontor. Udover at være en effektiv måde at kommunikere på, er NxM VAN-service også en af de sikreste måder at kommunikere og dele vigtige EDI-dokumenter på, da alle afsendte og modtagne EDI-dokumenter automatisk registreres i jeres Dynamics NAV database, hvis ingen fejl registreres. NxM VAN-service giver adgang til NxM Gateway.

Send og modtag dokumenter til/fra dine samarbejdspartnere i hele verdenen.

En sikker afsendelse og modtagelse med tilhørende log.

Hurtigere salgs- og ordrebehandling og automatisering af aftalte processer

NxM Gateway

NxM Gateway er en webportal med historik over alle EDI-transaktioner.

Giver adgang til support

Brugeren kan give nye medarbejdere adgang

Brugeren kan bestille nye EDI-aftaler

Se virksomhedens transaktionskonto

Følge med igangværende EDI-aftaler

NxM EDI-brugeren kan inde på NxM Gateway se, om et dokument er blevet behandlet og videresendt af NxM Cloud, og samtidigt se, om noget i transaktionsprocessen er fejlet.

Vores NxM VAN-netværk strækker sig vidt, også via. vores partnere B24, IBM webportalen, Strålfors, Basware, NemHandel og PEPPOL


 


Real-time communication

I mange brancher er der behov for en hurtig respons, det er derfor ikke ualmindeligt, at der er en responsdeadline på 48 timer eller mindre på eksempelvis en ordre. I sådanne brancher er realtime kommunikation nøglen til succes. Med NxM VAN-service effektiviseres kommunikationen mellem virksomheder, hvilket gør det nemt at dele data realtime - med NxM VAN kan det gøres på 4 minutter.