EDI-dokumenttyper og formater

EDI-dokumenttyper og formater

NxM understøtter som udgangspunkt alle gængse forretningsdokumentformater og -typer i 365 Business Central Dynamics NAV.

Skalerbarheden i vore løsninger og en enkel opgradering gør NxM EDI til det sikre valg. Med få justeringer i NxM EDI-opsætningen kan vi skabe nye formattyper til de brugere, der skal bruge et ikke-standardformat, tilføje nye dokumenttyper og nye kommunikationsformer.  

Dokumenttyper

SALG

Tilbud

Tilbudsbekræftelse

Ordre,

Ordrebekræftelse

Ordreannullering

Leverance

Faktura

Kreditnota

ANDET

Salgsrapporter

Lagerrapporter

KØB

Ordre

Ordrebekræftelse

Ordreændringer

Modtagelse

Faktura

Kreditnota

EDI-formater

Kernen af NxM EDI udgøres af en universel integration for alle ind- og udgående dokumenter imod NxM cloud service, som håndterer konvertering, modtagelse og forsendelse af dokumenter.

Formatering af dokumenter følger EDIFACT, X12, UBL, HANCOM, XML, PEPPOL, EHF, OIOUBL og mange andre formater.

Manuel håndtering af dokumenter, udveksles på forskellig måde via ovenstående formater, og resultatet er næsten identisk.

Essensen i processen er at undgå tastefejl, reducere den manuelle håndtering, øge hastigheden samt levere en bedre kundeservice.

Installationsomkostningerne ved NxM EDI er hos næsten alle virksomheder tjent hjem inden for ganske kort tid, da løsningerne effektiviserer og automatiserer de mange manuelle tasteopgaver.

OIOUBL

OIOUBL en et dansk standardiseret format, der bruges i udvekslingen af EDI imod det offentlige og de private virksomheder. OIOUBL-formatet er den eneste måde man kan sende og modtage EDI-dokumenter til og fra det offentlige.


EDIFACT

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) er udveksling af data i et struktureret format. EDIFACT eller EDI er det mest anvendte format til udveksling af elektroniske dokumenter mellem samhandelspartnere, da formatet er kompatibelt. Formatet er en international standard, og tillader udveksling af data på tværs af landegrænser.

X12

X12 er et amerikansk format, som på mange måder ligner EDIFACT. Dog er formatet lidt mere komplekst at anvende end EDIFACT. X12 understøttes i NxM Cloud, og kan ligeledes installeres i en lokal installation.

XML

XML (Extensible Markup Language) er en måde at strukturere data på ved hjælp af felt angivelse. XML giver et standard åbent format og mekanismer, der kan strukturere en fil. OIOUbl og EHF Peppol er eksempler på en XML der har fået tilføjet et navngivet sæt regler.

HANCOM

HANCOM er et dansk EDIFACT subformat-standard, som var et af de første standard formater. Behovet kom fra detail branchen og deres indkøb.


EHF

Elektronisk handelsformat (EHF) er ligesom den danske OIOUBL et standardiseret format, der bruges i udvekslingen af EDI til det offentlige i Norge.
Formatet har sine begrænsninger sammenlignet med XML og EDIFACT.