NxM EDI – Microsoft Dynamics NAV

en af Danmarks mest effektive EDI-løsninger

NxM EDI – en af Danmarks mest effektive EDI-løsninger

NxM EDI dækker som en af de få løsninger på markedet hele B2B-processen via den fuldt ud integrerede funktionalitet i Microsoft Dynamics NAV. Løsningen har et unikt fokus på at varsle og hjælpe jer som brugere — og det giver jer en enestående mulighed for at være proaktive i hverdagen.

Det betyder, at I kan udnytte det fulde potentiale i NAV og opnå nogle fuldstændigt gnidningsfri arbejdsgange. Derfor tør vi også godt at sige, at vi leverer en af Danmarks mest effektive og brugervenlige løsninger til håndtering af EDI.

Brugervenligt

NxM EDI-løsninger er brugervenlige, så alle med grundlæggende IT-kundskaber og kendskab til Dynamics NAV vil få glæde af vores NxM EDI.

Lokal, Cloud eller en Kombination

NxM EDI tilbydes som cloud,

lokal installation eller en kombination af de to

NxM Sikkerhed

Et partnerskab med os giver jer en sikkerhed, og fjerner den økonomiske og leveringsmæssige risiko, der er forbundet med afvikling af et EDI-projekt. Med over 200 projektleverancer, installationer og integrationer, har vi opnået et erfaringsgrundlag og en særlig ekspertise.

Skalerbar og nem at integrere

NxM EDI er en skalerbar løsning med et utal af muligheder, dit behov sætter grænserne for, hvad din NxM EDI-løsning skal kunne. NxM EDI kan nemt og hurtigt udbygges med ekstra funktionaliteter. Løsningens fleksibilitet muliggør en integration ind i andre systemer, hvis det ønskes.

Fremtidssikret logik og fleksibilitet

NxM EDI er kendetegnet ved stor fleksibilitet. Har I fx behov for et ikke-standardformat, kan vi med enkelte justeringer tilføje de formater, dokumenttyper og kommunikationsformer, I har behov for.

Logikken i NxM EDI sikrer, at løsningen kan anvendes i alle brancher, og det er enkelt at tilføje nye samhandelspartnere. Derfor er NxM EDI også det sikre valg for virksomheden med vækstambitioner.

NxM EDI logik Vi har udviklet NxM EDI med fokus på brugervenlighed og på at give jer fuld kontrol over virksomhedens EDI-dokumenter og B2B samhandel. I får overblik over processerne, og EDI-modulet gør automatisk opmærksom på, hvis I skal foretage nogle handlinger for at færdigbehandle et EDI-dokument. Derfor er det enkelt for jer som brugere at løse problemer, rette fejl og være proaktive.

NxM EDI’s logik bevarer al dokumenthåndtering i NAV/365 BC. På den måde sikrer vi jeres muligheder for nye integrationer og en simpel opdatering til nyere versioner af NAV/365 BC.

NxM EDI Basic er certificeret for Microsoft Dynamics NAV 2017

NxM EDI har igen i 2017 modtaget en Microsoft CfMD Certificering. Certificeringen gives kun til de få virksomheder på verdensplan, der har opfyldt Microsofts høje standarder for partnerudviklet softwareløsninger. NxM EDI er tildelt en CfMD, da løsningen er kompatibel med NAV 2017, brugervenlig og fleksibel, så den nemt kan tilpasses efter virksomhedens behov. Så skulle jeres EDI-behov ændre sig i fremtiden, skal I ikke bekymre jer, da I med en CfMD NxM EDI har en løsning, der til enhver tid kan tilpasses jeres nye behov.

Moduler i NxM EDI

NxM EDI består af en række moduler, der tilsammen håndterer konvertering, modtagelse og afsendelse af alle relevante forretningsdokumenter. 

NxM Salgs– og købsdokumenter

I kan nemt og enkelt  behandle salgs- og købsdokumenter i NxM EDI. Modulet  er integreret i NAV BC og understøtter i standardversionen alle gængse forretningsdokumenter som salgsordre, ordrebekræftelse, faktura, kreditnota m.m. Vi kan hurtigt og enkelt tilføje andre dokumenttyper og kommunikationsformer, hvis I har behov for det.

NxM Varekatalog

Med Varekatalog kan I på en struktureret måde offentliggøre og udveksle oplysninger om jeres varer med kunder og leverandører. I kan omvendt også nemt modtage vareoplysninger og priser fra jeres egne leverandører.

NxM Intercompany

Intercompany-modulet giver jer mulighed for hurtigt og enkelt at udveksle EDI-dokumenter og dele oplysninger internt mellem egne virksomheder på en struktureret måde. Den fulde funktionalitet er til rådighed, herunder det komplette ordre-flow inklusiv håndtering af ordreændringer.

NxM PDF og SMS

Modulet er integreret i EDI-processen, og beskeder og dokumenter kan aktiveres som en del af processen. Det kan I tilføje i den samlede kommunikationsprofil, I sætter op på kunder og leverandører.