NxM VAN


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NxM VAN-service effektiviserer virksomheders kommunikationsprocesser ved at reducere antallet af manuelle tasteopgaver, der er forbundet med data- og dokumentbehandling, til et minimum.


NxM VAN service

NxM VAN er en enestående applikation, der simplificerer virksomheders kommunikationsprocesser ved at fjerne den komplekse kommunikationsproces fra virksomheden og flytte den over i NxM VAN. NxM Business Solutions VAN-service fungerer som en postcentral, der sender alle dine konverterede dokumenter til dine samhandelspartnere. Og omvendt, modtages og returneres indgående dokumenter tilbage, og registreres i virksomhedens Dynamics NAV tabeller. NxM VAN-servicen dækker bredt via egne forbindelser samt via vores vidt forgrenede globale samarbejdsnetværk. Alle dokumenter, sendte og modtagne, kan spores på webportalen, som dine medarbejdere kan få adgang til. Som bruger kan du selv styre, hvem der skal have besked ved forskellige hændelser i EDI-flowet, lige fra hændelser i test-flow til hændelser i produktionsflow.

NxM VAN-service indgår også i den samlede NxM EDI-løsning til Dynamics NAV, såvel som den kan anvendes som en enkeltstående service. NxM VAN-service er opdelt i test- og produktionsflow, som kan håndteres af brugeren af VAN-servicen.

NxM VAN-serviceaftaler kan administreres på webportalen, og der kan søges efter dokumenter. Faktisk tidspunkt for afsendelse, modtagelse samt fejlmeldinger er samlet et sted. Når det gælder testflow, præsenteres bruger for resultatet af testen med en tydelig beskrivelse af validering og en eventuelt påkrævet handling. I NxM VAN-servicenetværket inkluderes der som eksempel Inovis/GXS for det amerikanske marked, i Norden har vi samarbejde med Strålfors, IBM, Basware og mange flere - dette er kun et lille udvalg af det samlede netværk. Af protokoller kan nævnes understøttelse af AS2, AS3, FTP, sFTP, FTPs, X400, mail, webservices.


NxM EDI VAN-service

     NxM VAN fordele 


 

Send og modtag EDI dokumenter

Send og modtag dokumenter til/fra dine samarbejdspartnere i hele verdenen.

 

 

 

En sikker afsendelse og modtagelse med tilhørende log.

  

 

 

NxM EDI Dokumenter

Hurtigere salgs- og ordrebehandling og automatisering af aftalte processer

 

 


Med NxM VAN-service kan I sende og modtage forretningsdokumenter i aftalt kommunikationsprotokol til og fra alle jeres forretningsforbindelser uagtet af, hvor i verden de har kontor. Udover at være en effektiv måde at kommunikere på, er NxM VAN-service også en af de sikreste måder at kommunikere og dele vigtige EDI-dokumenter på, da alle afsendte og modtagne EDI-dokumenter automatisk registreres i jeres Dynamics NAV database, hvis ingen fejl registreres. NxM VAN-service giver adgang til NxM Gateway.

 

 


NxM Gateway

NxM Gateway er en webportal, der giver historikken over alle EDI-transaktioner. 

Giver adgang til support

Brugeren kan give nye medarbejdere adgang

Brugeren kan bestille nye EDI-aftaler

Se virksomhedens transaktionskonto

Følge med igangværende EDI-aftaler

 

 

NxM EDI-brugeren kan inde på NxM Gateway se, om et dokument er blevet behandlet og videresendt af NxM Cloud, og samtidigt se, om noget i transaktionsprocessen er fejlet.


Vores NxM VAN-netværk strækker sig vidt, også via. vores partnere B24, IBM webportalen, Strålfors, Basware, NemHandel og Peppol

 


                                                                                                   


 


 

 

 

Realtime kommunikation

I mange brancher er der behov for en hurtig respons, det er derfor ikke ualmindeligt, at der er en responsdeadline på 48 timer eller mindre på eksempelvis en ordre. I sådanne brancher er realtime kommunikation nøglen til succes. Med NxM VAN-service effektiviseres kommunikationen mellem virksomheder, hvilket gør det nemt at dele data realtime - med NxM VAN kan det gøres på 4 minutter.