• image01

    NxM Business Solutions

    "Fokus på problemställning därnäst helstöpta lösningar”


NxM Business Solutions

Office

 

 

NxM fokuserar på att leverera den bästa elektroniske dokumenthanteringen samt logistik lösningar baserade på NAV / Navision.

 

Den elektroniske dokumenthanteringen skall vara en driftseffektivt och strategisk produkt, som ger överblick och möjlighet för integration emot andra system.

 

Lösningar till logistiken i företagen, är tätt förbundet med integration och elektroniska dokument. Integration emot delsystem, till hantering av speciella förhållanden och elektroniske dokument, som gör samhandel med kunder och leverantörer mer effektivt, och minskar de manuella rutinerna.

Dynamics NAV hanterar 80% av företagens behov för logistik styrning och de sista 20% täcks typiskt av specialist system. NxM har utvecklat en marknadsförande EDI modul till hantering av elektroniska dokument.

 

NxM kan anpassa installationen efter företagets behov. Från ren EDI dokumenthantering till system integration på tvärs av system byggt på principerna för ESB(Enterprise Service Bus).

 

 Logo MDN Hjemmeside Junnov16