EDI-dokumenttyper og formaterEDI-DOKUMENTTYPER OG FORMATER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NxM understøtter som udgangspunkt alle gængse forretningsdokumentformater og -typer i Dynamics NAV.

Skalerbarheden i vore løsninger og en enkel opgradering gør NxM EDI til det sikre valg. Med få justeringer i NxM EDI-opsætningen kan vi skabe nye formattyper til de brugere, der skal bruge et ikke-standardformat, tilføje nye dokumenttyper og nye kommunikationsformer.  


Dokumenttyper

 

SALG

Tilbud, tilbudsbekræftelse, ordre,

ordrebekræftelse, ordreafvisning, ordreannullering,

leverance, faktura, kreditnota, kontoudtog (kun PDF pr. e-mail), rykker(kun PDF pr. e-mail)

KØB


Ordre, ordrebekræftelse, ordreændringer, modtagelse, faktura, kreditnota

NxM EDI leveringssikkerhed ANDET 

Salgsrapporter, lagerrapporter

 

 


 

 

Automatisk dokumentflytning/overførsel

Automatisk bogføring af faktura

Automatisk bogføring af ordre

Automatisk opdateret lagerstatus

 

 

 


EDI-formater

Kernen af NxM EDI udgøres af en universel integration for alle ind- og udgående dokumenter imod NxM cloud service, som håndterer konvertering, modtagelse og forsendelse af dokumenter.

Formatering af dokumenter følger EDIFACT, X12, UBL, HANCOM, XML, OIOUBL og mange flere. 

Uanset format, så er udvekslingen af elektroniske forretningsdokumenter(EDI) et strategisk og økonomisk valg om at effektivisere og optimere dokumentudvekslingsprocesserne, og at automatisere de mange manuelle processer. Resultatet er bedre udnyttelse af egne ressourcer, færre fejl og økonomiske besparelser. Installationsomkostningerne ved NxM EDI er hos næsten alle virksomheder tjent hjem inden for ganske kort tid, da løsningerne effektiviserer og automatiserer de mange manuelle tasteopgaver.

Logikken i NxM EDI fastholder al forretningslogik inde i Microsoft Dynamics NAV, derved sikres brugernes muligheder for nye integrationer, en simpel opdatering til nyere Dynamics NAV version samt et solidt fundament, der dækker alle brancher - alt dette gør NxM Business Solutions til det sikre valg for virksomheden med vækstambitioner.

 

OIOUBL

OIOUBL en et dansk standardiseret format, der bruges i udvekslingen af EDI til det offentlige og de private virksomheder. OIOUBL-formatet er den eneste måde man kan sende og modtage EDI-dokumenter til og fra det offentlige. Formatet kan bruges i EDI-udveksling internationalt, da OIOUBL er tilpasset UBL 2.0, der er en international standard til udveksling af EDI.

 

 

EDIFACT

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) er udveksling af data i et struktureret format. EIDFACT eller EDI er det mest anvendte format til udveksling af elektroniske dokumenter mellem samhandelspartnere, da formatet er kompatibelt. Formatet er en international standard, og tillader udveksling af data på tværs af landegrænser.

 

 

X12

X12 er et amerikansk format, som på mange måder ligner EDIFACT. Dog er formatet lidt mere komplekst at anvende end EDIFACT. X12 understøttes i NxM Cloud, og kan ligeledes installeres i en lokal installation.

 

 

 

 

 

 

XML

XML (Extensible Markup Language) er en måde at anvende struktur på en webside på. XML giver et standard åbent format og mekanismer til strukturering af et dokument, så det kan udveksles og manipuleres.

HANCOM

HANCOM er et dansk EDIFACT subformat-standard.

 

 

 

 

EHF

Elektronisk handelsformat (EHF) er ligesom den danske OIOUBL et standardiseret format, der bruges i udvekslingen af EDI til det offentlige i Norge.

Formatet har sine begrænsninger sammenlignet med XML og EDIFCAT.