• image01

    NAV EDI er installerat i mer än 200 installationer, i olika versioner av Dynamics NAV.
    Uppnå integration med partner i hela världen.
    IKEA, Tesco, COOP m.fl. det är inga gränser.


Microsoft Dynamics NAV

 EDICircle

NxM EDI Basis

NxM EDI Basis till Dynamics NAV ger möjlighet till att hantera alla vanliga dokument elektroniskt (EDI). Lösningen fungerar med många dokumenttyper. Ex offert, order, faktura, kreditnota, leverans, orderbekräftelse och introducerar flera nya typer som orderändring och orderannullering.

 

Många av våra partner har fått upp ögonen för den del av lösningen som understödjer intercompany och flera kunder köper lösningen uteslutande pga. intercompany funktionaliteten, som er helt unik.

 

 

NxM Artikelkatalog

NxM Artikelkatalog ger möjlighet till att publicera artikeldata, som ex. prislistor i olika format samt exportering till Excel. Integrationen till Excel gäller också det andra hållet således att prislistor kan importeras från leverantörer från Excel och EDI i många olika format.

 

NxM PDF och SMS

NxM PDF per e-mail kan användas enskilt eller i kombination med EDI och SMS. Flätar data från kund, order, faktura och andra tabeller och bifogar filer till mail. Fungerar också med massutskick av kontoutdrag.

 

Lösningen ger en generell funktionalitet på kunder, således at man uppsätta den kommunikation, som önskas i förhållande till kunden. Kombinerar fritt print på papper, PDF dokument per e-mail och som elektroniskt dokument(EDI).

 

Generellt är lösningen integrerad i arbetsgången i NAV i försäljning, inköp och lager. Via ett särskilt rapporteringsfönster till användarna ges det en unik överblick.

 

Den inbyggda övervakningen i Dynamics NAV ger användaren insikt och möjlighet för att lösa problemen. Den mer tekniska delen kan suppleras med NxM Cloud övervakning, som rapporterar direkt till NxM support team.

 

Då NxM EDI fungerar som lokalt installerat och som integration till NxM Cloud services, öppnar sig många möjligheter och alltid en lösning som matchar företaget som önskar att använda NxM EDI.